ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 7/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยกะตัดพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 6/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำป่าเขาเขียว จังหวัดกำแพงเพชร

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 9/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119